Cơ sở [Vũng Tàu] Trương Công Định

498 Trương Công Định, TP. Vũng Tàu

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30