Cơ sở [Tây Ninh] Ba mươi tháng tư

410 Đường 30 Tháng 4, Phường 3, Tây Ninh

schedule

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30