Cơ sở Phạm Thế Hiển

2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30