Cơ sở Nguyễn Văn Tăng

55A Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30