business VUS Nguyễn Văn Tăng

Địa chỉ: 55A Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
schedule Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30