Cơ sở Nguyễn Thị Thập

73-75-77 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP. HCM

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30