Cơ sở Nguyễn Duy Trinh

223 - 225 Nguyễn DUY Trinh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30