Cơ sở Nguyễn Ảnh Thủ 2

2/1 Nguyễn Ảnh Thủ, P.hiệp Thành, Q.12

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30