Cơ sở Morning Star

Số 57 Quốc Lộ 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30