Cơ sở Kids Tô Vĩnh Diện

09A Tô Vĩnh Diện, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30