Cơ sở Khánh Hội

243 - 245 Khánh Hội, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30