Cơ sở Kinh Dương Vương

73 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30