Cơ sở [Đồng Nai] Phan Trung

240 Phan Trung, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30