Cơ sở Bà Hom

61 - 63 Bà Hom, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30