Cơ sở [Bình Dương] Dĩ An

22 đường M, thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Bảy: 7:30 - 21:00; Chủ Nhật: 7:30 - 20:30